Orðaskrá

andhverfanlegur : invertible

andhverfur breiðbogakósínus : inverse hyperbolic cosine

andhverfur breiðbogasínus : area-hyperbolic sine

andhverfur breiðbogatangens : inverse hyperbolic tangent

bakmengi : codomain

bil : interval

breiðbogakósínus : hyperbolic cosine

breiðbogasínus : hyperbolic sine

breiðbogatangens : hyperbolic tangent

diffranlegur : differentiable

diffurjafna : differential equation

efra mark : least upper bound

eintækur : injective

fall : function

gagntækur : bijective

gildi : image

heilda : integrate

heildanlegur : integrable

heildismark : limit of integration

heiltala : integer

hliðruð línuleg diffurjafna : inhomogeneous linear differential equation

hlutheildun : integration by parts

hvelft fall : concave function

hverfipunktur : flex point

innri punktur : inner point

innsetning : change of variables

jafnstæður : even

jaðarpunktur : boundary point

keila : cone

kennijafna : characteristic equation

kúpt fall : convex function

línufall : affine function

línuleg diffurjafna : linear differential equation

meðalgildi : average value

meðalgildissetning : mean value theorem

miðja : centre

myndmengi : actual range

náttúrleg tala : natural number

náttúrlegur logri : natural logarithm

rauntala : real number

ræð tala : rational number

rótarpróf : root test

röð : infinite series

samfelldni : continuity

samfellt fall : continuous function

samleitin röð : convergent series

samleitnibil : interval of convergence

samleitnigeisli : radius of convergence

samsemdarvörpun : identity mapping

samskeyting : composite

skilgreiningarmengi : argument domain

snertill : tangent line

staðbundið hágildi : local maximum

staðbundið lággildi : local minimum

staðbundið útgildi : extremum in the small

stofnbrotaliðun : expansion in partial fractions

stofnfall : antiderivative

tvinntala : complex number

tölugildi : absolute value

undirsumma : lower sum

veldaröð : power series

veldisvísisfall : exponential function

vægi : moment

vörpun : mapping

yfirsumma : upper sum

átækur : onto

óeiginlegt heildi : improper integral

óræð tala : irrational number